guide1 guide2
click
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ประกาศ

แผนกจัดส่งสินค้าขอประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าของวันปิดยอดวันที่ 
30 เมษายน 2559 ดังนี้

นธอ./สมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่งในวันปิดยอดวันที่ 30 เมษายน 2559

-      เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล เริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

-       เขตต่างจังหวัดจะเริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

 

สำหรับ นธอ./สมาชิก ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 
จะเริ่มทำการจัดส่งสินค้าในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

------------------------------------------------
ขออภัย โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ 
ไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อผ่าน
ช่องทาง
อินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว 
กรุณาทำรายการสั่งซื้อผ่านแอมเวย์ ช็อปทั่วประเทศ 
หรือ Amway Call Center 02-725-8000

 

 

Facial Treatment Promotion
พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ
สัมผัสประสบการณ์
29 ปี แอมเวย์
โปรโมชั่น
 
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
ข่าวประชาสัมพันธ์