guide1 guide2
click
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ประกาศ

 แผนกจัดส่งสินค้าขอประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าของ
วันปิดยอดวันที่ 30 พฤศจิกายน  2559 ดังนี้
นธอ./สมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่งในวันปิดยอด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

-  เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด เริ่มทำการจัดส่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559  ขนส่งของดบริการจัดส่งสินค้า 
เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

ส่วนในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 
จะเริ่มทำการจัดส่งสินค้า
ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

------------------------------------------------
ออภัย โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ 
ไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อผ่าน
ช่องทาง
อินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว 
กรุณาทำรายการสั่งซื้อผ่านแอมเวย์ ช็อปทั่วประเทศ 
หรือ Amway Call Center 02-725-8000
------------------------------------------------
ขณะนี้โปรโมชั่นซื้อแผ่นฟิล์มซับมัน อาร์ทิสทรี 3 กล่อง
รับฟรีกระเป๋าเครื่องสำอาง 1 ใบได้สิ้นสุดแล้ว


จักรยาน<br>เพื่อน้อง
อาร์ทิสทรี
Amway Music Library
แอมเวย์<br>โฮม
โปรโมชั่น
 
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
รหัส PRM6109
จำหน่าย 01 ธ.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
ข่าวประชาสัมพันธ์