guide1 guide2
click
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล
ประกาศ


 ช็อปปิ้งออนไลน์ก่อนวันงาน
รับแก้วเชคนิวทริไลท์ฟรี! 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสนธอ. / สมาชิก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ขณะนี้โปรโมชั่นชุดไส้กรอง eSpring ราคาพิเศษได้สิ้นสุดแล้ว
และงดจำหน่ายชุดไส้กรอง eSpring ชั่วคราว
จนกว่าบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

----------------------------------------------------- 
แผนกจัดส่งสินค้าขอประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าของวันปิดยอด
วันที่
31 มกราคม 2559 ดังนี้

 นธอ./สมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้าแบบจัดส่ง
ในวันปิดยอดวันที่ 31 มกราคม
 2559

เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
เริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป


เขตต่างจังหวัด
เริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

สำหรับ นธอ. ที่ทำการสั่งซื้อสินค้า
ตั้งแต่วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 จะเริ่มทำการจัดส่งสินค้า
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

----------------------------------------------------- 
บริษัทของดการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
ชั่วคราวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 59
กรุณาติดตามประกาศจากบริษัทอีกครั้ง
(เฉพาะช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)
สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
ได้ทาง Amway Call Center 0-2725-8000

----------------------------------------------------- 
บริษัทของดจำหน่ายนิวทริไลท์การ์ลิคชั่วคราว
จนถึงประมาณต้นเดือน ก.พ.
กรุณาติดตามประกาศจากทางบริษัทอีกครั้ง
กเว้นรายการ SOP ท่านจะได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

AMWAY EXPO 2016
WTTW NEXT 2016
พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ
โปรโมชั่น
 
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
ข่าวประชาสัมพันธ์