ประกาศ

บริการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตทางออนไลน์ (Online Installment)
พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
หากนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกประสงค์จะลงทะเบียน สามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

***************************************************************

เรียนท่านที่ต้องการสั่งซื้อโปรโมชั่นแผ่นฟิล์มซับความมัน Artistry
สามารถสั่งซื้อด้วยการคลิกที่โปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์เท่านั้น


***************************************************************

แอมเวย์ขานรับมาตรการช็อปช่วยชาติ 15,000 บาท
เริ่ม 11พ.ย. - 3 ธ.ค. 60

โดยใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่นธอ./สมาชิกใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ ต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้า/บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาเพียงชื่อเดียวเท่านั้น
กรณีสั่งซื้อทาง online แต่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นชื่อคู่
สามารถขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้เป็นชื่อเดี่ยวได้ที่แอมเวย์ช็อปทั่วประเทศ ภายในเดือนเดียวกันกับเดือนที่ทำการ สั่งซื้อเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Amway Today Thai

***************************************************************

แจ้งข่าว! นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก
สามารถใช้บัตรเดบิตสัญลักษณ์ VISA หรือ MASTER ชำระค่าสินค้าได้ทุกช่องทาง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แอมเวย์ ควีน
ดิช ดรอปส์
FESTTALK
เปิดประสบการณ์สุดพิเศษ
พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ
โปรโมชั่น
 
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
จำนวนโปรโมชั่น (ชุด)
จำนวนสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
เลือกโปรโมชั่นนี้แล้ว 0 ชุด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์